Hotline: 0943 484 222 (Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30 từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần)
Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng của Shop Phụ Kiện HDC

 1. ĐỒNG THUẬN VỀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với website Shop Phụ Kiện HDC nhà cung cấp chính thức sản phẩm Nội thất Shop Phụ Kiện HDC tại Việt Nam, bằng việc truy cập vào Shop Phụ Kiện HDC (bao gồm tất cả các nội dung trong tên miền này) bạn đã chứng tỏ mình đồng thuận chấp nhận mọi Điều kiện sử dụng của Shop Phụ Kiện HDC.

Nếu bạn không đồng thuận với Điều kiện sử dụng này xin vui lòng ngừng sử dụng trang web này .

 1. MÔ TẢ DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE

Shop Phụ Kiện HDC là một website đăng tải sản phẩm kinh doanh sản phẩm Online và có khả năng cung cấp cho bạn nguồn tài nguyên được chứa đựng trên các website khác. Hoặc một số website cung cấp nội dung chuyên ngành, trích từ các Báo điện tử có uy tín. Các website đều đã thông báo Bộ Thông tin Truyền Thông và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin lành mạnh, tuân thủ pháp luật Việt nam.

 1. ĐĂNG KÝ (Bao gồm TÀI KHOẢN CÁ NHÂN, MẬT KHẨU, AN NINH CÁ NHÂN)
 • Định nghĩa người dùng và người đăng ký

Thuật ngữ Bạn hay người dùng dịch vụ của Shop Phụ Kiện HDC là những người truy cập vào các dịch vụ có trên websie https://phukienthongminh.net.vn và đồng ý với Điều kiện sử dụng của Shop Phụ Kiện HDC.

Người đăng ký là những người có thông tin tài khoản cụ thể được lưu trữ trên kho dữ liệu của Shop Phụ Kiện HDC . Người đăng ký là người có khả năng chứng thực các thông tin đã khai báo  trong quá trình đăng ký. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết có ảnh hưởng đến các quy định của Shop Phụ Kiện HDC hoặc của pháp luật, Shop Phụ Kiện HDC có quyền từ chối việc chấp nhận trở thành thành viên của bạn

 • Tài khoản cá nhân và Mật khẩu :

Bạn có trách nhiệm tự quản lý Tài khoản cá nhân và bảo quản Mật khẩu mà bạn đã đăng ký với Shop Phụ Kiện HDC . Mỗi người đăng ký chỉ được sở hữu các Tài khoản cá nhân do chính tay mình tiến hành đăng ký, đồng thời người đăng ký cũng tự chịu trách nhiệm bảo quản các thông tin cá nhân khi tiến hành truy cập vào các trang web thứ ba có xuất phát từ việc sử dụng dịch vụ của Shop Phụ Kiện HDC. Trong mọi trường hợp, người đăng ký không được phép đưa hay cho mượn Tài khoản cá nhân và Mật khẩu truy cập cho một người thứ ba.  Trong trường hợp Tài khoản cá nhân hay Mật khẩu của bạn bị thất lạc, bạn có quyền yêu cầu Shop Phụ Kiện HDC khôi phục lại các thông tin cho bạn, tuy nhiên việc khôi phục này chỉ diễn ra khi bạn khai báo chính xác các thông tin cùng địa chỉ thư điện tử của bạn trong quá trình đăng ký. Trong trường hợp Tài khoản cá nhân hay Mật khẩu bị sử dụng không đúng mà nguyên nhân xuất phát từ bạn, Shop Phụ Kiện HDC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những tổn thất tương ứng mà bạn gặp phải. Bạn sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại của Shop Phụ Kiện HDC hoặc các bên có liên quan trong trường hợp các thiệt hại đó được xác định là do Tài khoản cá nhân của bạn gây ra. Trong trường hợp bạn vi phạm các quy ước nói trên hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về hành vi của bạn trên Internet, cùng với các trường hợp khác mà Shop Phụ Kiện HDC cho rằng là cần thiết, Shop Phụ Kiện HDC có quyền loại bỏ Tài khoản cá nhân hoặc Mật khẩu của người đăng ký tương ứng và có quyền cấm người dùng tham gia vào việc sử dụng các dịch vụ của Shop Phụ Kiện HDC.

 • An ninh cá nhân

Shop Phụ Kiện HDC có trách nhiệm chú ý về vấn đề bảo mật các thông tin cá nhân khai báo bởi bạn trong quá trình đăng ký. Tuy nhiên, trong trường hợp có yêu cầu từ các cơ quan chức năng và các cơ quan pháp luật khác, Shop Phụ Kiện HDC có thể sẽ cung cấp thông tin nhận được từ bạn khi đăng ký và các thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này của bạn trên Shop Phụ Kiện HDC. Shop Phụ Kiện HDC cũng có khả năng gửi tới địa chỉ thư điện tử của bạn những chương trình giới thiệu sản phẩm mới của Shop Phụ Kiện HDC hoặc một đối tác của Shop Phụ Kiện HDC nếu bạn đồng ý cho phép Shop Phụ Kiện HDC thực hiện điều đó.

 1. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Shop Phụ Kiện HDC để thực hiện các hành động sau :

 • Sử dụng trang web Shop Phụ Kiện HDC vào mục đích thương mại;
 • Sao chép, phân tán bất kỳ nội dung dữ liệu nào có tính chất phản động, trái với thuần phong mỹ tục hoặc các quy định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Sao chép, phân tán hoặc sửa lại bất kỳ phần nào trang web nào khi chưa được sự chấp nhận bằng văn bản của Shop Phụ Kiện HDC;
 • Sao chép, phân tán bất kỳ nội dung dữ liệu nào có liên quan hoặc có ảnh hưởng không tốt đến thương hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu của bất kỳ ai;
 • Phân tán các đoạn quảng cáo, thư rác…trái với các quy định của Shop Phụ Kiện HDC;
 • Sao chép, phân tán bất kỳ nội dung dữ liệu nào có chứa các chương trình virus, các đoạn code, các files hoặc chương trình nhằm làm hư hỏng, ngăn cản hoạt động, phá hủy phần cứng hoặc phần mềm của máy tính và hệ thống máy tính của Shop Phụ Kiện HDC hoặc người dùng khác;
 • Can thiệp vào quá trình tìm kiếm của Shop Phụ Kiện HDC; Phá hoại máy chủ, hệ thống mạng liên kết tới trang web Shop Phụ Kiện HDC; Làm hỏng, vô hiệu hoá hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật, ngăn chặn, cấm sử dụng, phân tán, sao chép các nội dung đã được qui định về giới hạn sử dụng của Shop Phụ Kiện HDC.
 • Sử dụng Tài khoản cá nhân và Mật khẩu của người dùng khác một cách bất hợp pháp;
 • Thu thập, sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, số điện thoại và các thông tin cá nhân từ Shop Phụ Kiện HDC;

Trong các trường hợp cần thiết, Shop Phụ Kiện HDC có quyền từ chối truy cập của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo lý do.

 1. PHẢN HỒI VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ

Bạn có khả năng phản hồi ý kiến của mình ngay trên các dịch vụ của Shop Phụ Kiện HDC hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ phukienthongminh.net.vn@gmail.com . Bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả các thông tin bạn khuyến nghị bao gồm cả các thông điệp được viết hoặc các lời bình luận, đều thuộc quyền sở hữu của Shop Phụ Kiện HDC và Shop Phụ Kiện HDC có toàn quyền sử dụng các thông tin do bạn cung cấp

 1. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ không khiếu nại hoặc bắt buộc Shop Phụ Kiện HDC (Bao gồm toàn bộ Công ty sở hữu, các chi nhánh, trung tâm, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, cán bộ công nhân viên, đối tác, người được ủy quyền)  phải bồi thường cho bạn về tất cả những tổn hại, trách nhiệm, chi phí do :

 • Tổn thất xảy ra trong quá trình bạn kết nối, truy cập và sử dụng các dịch vụ của Shop Phụ Kiện HDC
 • Bạn vi phạm Điều kiện sử dụng cùng Bản quyền và các quy định về Sở hữu trí tuệ được đăng tải trên Shop Phụ Kiện HDC
 • Bạn vi phạm bản quyền hoặc các vấn đề có liên quan đến sở hữu trí tuệ của một cá nhân, tập thể hoặc một trang web thứ ba
 • Các tổn thất do khiếu nại của một bên thứ ba đối với bạn về các nội dung bạn đã sao chép, phân phối, mua bán, trao đổi, bán lại hoặc khai thác dựa vào việc sử dụng công cụ tìm kiếm Shop Phụ Kiện HDC
 1. KHÔNG THƯƠNG MẠI CÁC DỊCH VỤ TỪ Shop Phụ Kiện HDC

Bạn hiểu và đồng ý về việc không giới thiệu, nhân bản, sao lưu, mua bán, trao đổi, bán lại hoặc khai thác các dữ liệu có trên hoặc được tìm kiếm bởi Shop Phụ Kiện HDC nhằm mục đích thương mại

 1. THAY ĐỔI NỘI DUNG

Bạn hiểu và đồng ý rằng Shop Phụ Kiện HDC có toàn quyền trong việc thay đổi, cho phép hoạt động hoặc đóng cửa một hoặc một phần dịch vụ của Shop Phụ Kiện HDC vào bất kỳ thời điểm hoặc trạng thái nào với việc có hoặc không có các thông báo trước. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Shop Phụ Kiện HDC không có quyền hoặc không có trách nhiệm liên quan nào tới việc thay đổi hoặc hủy bỏ các dữ liệu là kết quả tìm kiếm được tìm thấy trên một trang web thứ ba.

 1. NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bạn hiểu và đồng ý rằng Shop Phụ Kiện HDC có thể, trong một số trường hợp nhất định, sẽ ngừng việc sử dụng Tài khoản cá nhân và mật khẩu của bạn mà không cần phải thông báo trước. Ngoài ra, một số trường hợp khác cũng có thể dẫn đến việc ngưng sử dụng dịch vụ như sau :

(1) Vi phạm hoặc làm trái các thỏa thuận trong Điều kiện sử dụng

(2) Yêu cầu ngừng sử dụng dịch vụ từ bạn (bạn tự xóa Tài khoản cá nhân của mình),

(3) Các lỗi đột xuất về mặt kỹ thuật hoặc bảo mật phát sinh bất khả kháng

(4) Quá thời hạn kích hoạt tài khoản

(5) Tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp theo hệ thống các Luật hiện hành.

Việc ngưng sử dụng dịch vụ trên Tài khoản cá nhân có thể dẫn đến việc

(1) Xóa toàn bộ các thông tin  bạn đã từng truy cập vào Shop Phụ Kiện HDC

(2) Xóa mật khẩu cùng toàn bộ các thông tin cá nhân liên quan

(3) Trong một số trường hợp, bạn sẽ bị cấm truy cập các dịch vụ của Shop Phụ Kiện HDC theo những địa chỉ IP nhất định. Cuối cùng, bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả các nguyên nhân dẫn đến việc ngừng sử dụng dịch vụ hoàn toàn là do bạn quyết định. Shop Phụ Kiện HDC khẳng định không liên quan trách nhiệm tới bạn hoặc một bên thứ ba về việc kết thúc sử dụng này.

 1. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Shop Phụ Kiện HDC là một công cụ tìm kiếm và bạn là người dùng các dịch vụ của Shop Phụ Kiện HDC để thực hiện việc tìm kiếm theo nhu cầu của cá nhân bạn. Vì nội dung của trang web Shop Phụ Kiện HDC có liên quan đến rất nhiều các nguồn khác nhau trên mạng Internet, chúng tôi tuyên bố từ chối bảo đảm trách nhiệm cho các vấn đề sau :

 • Sự tồn tại hay việc sửa, xóa, hỏng của các nguồn tài nguyên có được từ việc sử dụng Shop Phụ Kiện HDC như một công cụ tìm kiếm;
 • Sự tổn thất hoặc những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp về thời gian và tài sản gây ra từ việc sử dụng các dịch vụ của Shop Phụ Kiện HDC;
 • Khả năng bị truy nhập, thu thập, phân phối sử dụng thông tin cá nhân, thông tin về quá trình sử dụng Tài khoản, mật khẩu của bạn được tiến hành bởi một bên thứ ba, có nguyên nhân bắt nguồn từ bạn;
 • Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ Shop Phụ Kiện HDC bởi một bên thứ ba;
 • Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua dịch vụ của Shop Phụ Kiện HDC;
 • Các tổn thất do nguyên nhân bắt nguồn từ hiện tượng tự nhiên, nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc theo yêu cầu của các cơ quan chức năng;
 1. THÔNG CÁO VỚI NGƯỜI DÙNG

Shop Phụ Kiện HDC có khả năng thông báo cho bạn về các hoạt động của mình thông qua các thông điệp trên website, thông qua phần Điều kiện sử dụng, phần Bản quyền và Quy định về sở hữu trí tuệ hoặc thông qua địa chỉ thư điện tử mà bạn đã đăng ký với Shop Phụ Kiện HDC

 1. Điều kiện giao dịch trên các website dịch vụ của Shop Phụ Kiện HDC: 
  Shop Phụ Kiện HDC cam kết thực hiện trả lời giải đáp mọi yêu cầu đơn hàng của khách hàng trong vòng 48 tiếng bằng email, hay điện thoại nếu không bị thất lạc liên hệ . Đề nghị quý khách gửi yêu cầu vào phukienthongminh.net.vn@gmail.com để được trả lời thoả đáng. Sau khi ký kết hợp đồng dịch vụ chúng tôi sẽ cam kết thực hiện các dịch vụ cài đặt, chỉ dẫn, hỗ trợ sau bán hàng đầy đủ cho quý khách. Mọi khiếu nại phàn nàn vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải quyết thoả đáng.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

User
Giỏ hàng
Skype
Zalo
Fanpage facebook
Chat facebook
Instagram
Twitter
Youtube
Back to top